ściana z płytki ceglanej ręcznie formowanej, montaż okna