Narożnik z płytki ceglanej ręcznie formowanej. Płytki z cegły montaż narożników