elewacja z jasnej płytki ręcznie formowanej, gładkie lico