elewacja z ciemnej cegły, dylatacja elewacje z cegły