cegła we wnętrzu, czerwona cegła płytka fuga, wklęsła fuga na ścianie, głąboka wklęsła fuga w murze z cegły