brązowa cegła, wjazd do garażu z cegły ręcznie formowanej